Tel.: 0048 603 320 002 e-mail: classic-metal@classic-metal.pl

STRONA GŁÓWNA

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach swoich działań, tym razem na rzecz poprawy warunków pracy i została beneficjentem działania o nazwie „Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej” finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nazwa projektu: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.”

 Całkowita wartość projektu 288 870,26 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 231 096,20 zł.

Umowa na realizację projektu została podpisana 12.2023r.

 

 Celem Projektu było poprawienie bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania szkodliwych czynników w pracy.

Cel został osiągnięty poprzez zakup i oddanie do użytkowanie przez pracowników odpowiednich urządzeń i środków ochrony osobistej w tym:

– stanowiskowych urządzeń filtrowentylacyjnych z ramionami odciągowymi,

– stołów szlifierskich,

– drabin magazynowych,

– chwytaków magnetycznych,

– wózków ręcznych platformowych dwunożycowych,

– elektrycznych wózków paletowych z wagą,

– stołów podnośnych,

– krzeseł warsztatowych,

– przyłbic spawalniczych z nawiewem,

– masek, półmasek, filtrów i pochłaniaczy,

– hełmów z nawiewem do piaskowania i śrutowania.

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma jest beneficjentem w ramach Projektu Dotacja na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 328 153,71 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosił 100%

 Celem Projektu było utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

Efektem realizacji projektu było utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

8 lat na rynku

Firma CLASSIC METAL powstała w 2008 roku. Jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się zakładem.

W 2014 r. znacznie unowocześniła swój park maszynowy kupując wielkogabarytowe centrum obróbcze oraz wiele innych nowoczesnych maszyn.

Współpraca

Jesteśmy otwarci szczególnie na długoterminową współpracę, opartą na wysokiej jakości naszych wyrobów, konkurencyjnych cenach i krótkich terminach dostaw.

Wykonujemy zlecenia zarówno jednostkowe jak i seryjne na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej jak również własnych projektów stworzonych w oparciu o wytyczne klienta.

Zakres robót

Nasza produkcja obejmuje projektowanie i wytwarzanie przenośników, podajników, manipulatorów, stołów odstawczych i centrujących, separatorów blach, podstaw do robotów, ogrodzeń przemysłowych i innych urządzeń służących poprawie automatyzacji produkcji i podnoszenia jej jakości. Prowadzimy również w szerokim zakresie usługi z zakresu cięcia i obróbki plastycznej blach oraz obróbki skrawaniem.

Produkcja

Nasza produkcja obejmuje projektowanie i wytwarzanie przenośników, podajników, manipulatorów, stołów odstawczych i centrujących, separatorów blach, podstaw do robotów, ogrodzeń przemysłowych i innych urządzeń służących poprawie  automatyzacji produkcji i podnoszenia jej jakości. Prowadzimy również w szerokim zakresie usługi z zakresu cięcia i obróbki plastycznej blach oraz obróbki skrawaniem.

Projektowanie!

 Nasza firma oferuje usługi projektowe oraz wsparcie i doradztwo techniczne. Aktualnie pracujemy na programach SolidWorks, ZWCAD i Tekla. Nasza kadra inżynierska jest w stanie świadczyć usługi konstrukcyjne na najwyższym poziomie.

Doświadczenie

Nasza kadra inżynierska posiada duże doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy dla uznanych firm polskich i zagranicznych takich jak ABB, VW, Skoda, BMW i inne.

Podczas naszej siedmioletniej działalności zrealizowaliśmy ponad sto projektów wraz z wdrożeniem. Nasze urządzenia pracują na większości kontynentów:

DOSTARCZAMY DLA NAJLEPSZYCH:wszystkie logaBW

1